Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Trang cá nhân
Bạn hãy lấy mã ID tài khoản từ tài khoản phụ huynh của bạn rồi nhập vào ô "Mã tài khoản". Sau đó bấm nút tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm tài khoản phụ huynh của mình rồi thực hiện xác nhận.

Xác nhận phụ huynh