Hỗ trợ trực tuyến:

giaovien@trangnguyen.edu.vn

Trang cá nhân
Bạn hãy nhập vào Số Báo Danh của bạn bè vào ô "Mã trạng nguyên". Sau đó bấm nút tím kiếm để thực hiện tìm kiếm tài khoản bạn bè của mình.